SportsHigh.com - Hawaii High School Athletic Association
Partners
NFHS Learning Center
Play Smart. Play Hard.
Logo_nocad
Loomis-lapann
resources
about
MIL Meet #1

Girls Varsity
Ka`ahumanu Rozet KSM 20.19
Bailey Massenburg KKHS 20.47
Hailey Grossman SH21.27
Kailea Tracy-Visintainer SH21.31
Jade Silver SH21.39
Courtney Miyamoto BHS 22.30
Chloe Bender SH 22.36
Ayesha Pladera BHS 23.16
Bree Yokouchi BHS 23.17
Sofie Freeman KKHS 23.25.53
Marina Peila KKHS23.25.81
Erica Davidge KKHS 24.27
Alexa Foley KKHS 24.28
Julianne Maeda SAHS 24.34
Elise Bal KSM 24.44
Kelsie Mackie SH 24.45
Maile Thomas BHS24.49
Cady Cadiz SH 25.00
Ha`awina Medeiros Hana 25.04
Asia Patton BHS 25.31
Jaime Domingo BHS 26.57
Courtney Ishikawa BHS 26.58
Kaitlin Dela Cruz KKHS27.03
Asia Okamura BHS 27.32
Lehua Lash BHS 28.01
Savannah Aroyan KKHS28.20
Shea Fernandez KSM 28.27
Keeley Hasset KSM 28.31
Kelly Kristofferson Hana 28.39
Sierra Gannon KSM 29.17
Juliette Capbell Hana29.29
Kelsey Madigan KKHS 29.49
Christine Barroga BHS 29.59
Bunge Akuna Hana 30.44
Christine Petit Hana31.07
Rosie McGuldrick SAHS 31.14
Kristen Orth SAHS 31.19
Mary Uehara SAHS 37.23

Team Scores
Seabury35
King Kekaulike48
Baldwin60
King Kamehameha101
Hana High School148

Loading...